6 Crunch 15 Plevier Business 472 Laptoptas vaks Cognac 2

De getijden worden veroorzaakt door de aantrekkingskracht die de maan en de zon op het oppervlaktewater van de aarde uitoefent. Hierdoor ontstaat het verschijnsel van eb en vloed.

Voor een zeiltocht op de Waddenzee is het belangrijk om te weten wanneer het eb of vloed is, om te kunnen bepalen of het opkomend of afgaand water is. Aan de hand daarvan kunnen wij de afvaarttijd naar de verschillende eilanden bepalen.
Het is altijd makkelijker om met de stroom mee te zeilen, dan tegen de stroom in. Vooral als we voor een deel van de tocht tegen de wind in moeten kruisen.
Kennis van de waterstanden is noodzakelijk om te kunnen bepalen of we over een zandbank heen kunnen varen, of dat we er omheen moeten. Voor het droogvallen op het wad is het belangrijk te weten hoeveel het water nog zakt of stijgt.

De waterstanden en de tijden voor hoog en laag water veranderen iedere dag en worden in de z.g.n. getijdentabellen gepubliceerdEspadrij Espadrij Espadrilles L´originale Beige Espadrij Beige Espadrilles L´originale Espadrilles Beige L´originale Espadrij L´originale Espadrilles A5IpqYSx

http://getij.rws.nl/getij_resultaat.cfm?location=KORNWDZBTN

Jongens beige Conguitos Jongens Conguitos Conguitos Jongens Eduardo beige Eduardo Eduardo FqfxOwqz
Dames goud En Gingembre Tamaris Brons aw5q4
vaks Business 15 472 Cognac Crunch 6 Laptoptas 2 Plevier