Voor Case Kensington Classic Klassieke Sp40 Tas

De getijden worden veroorzaakt door de aantrekkingskracht die de maan en de zon op het oppervlaktewater van de aarde uitoefent. Hierdoor ontstaat het verschijnsel van eb en vloed.

Voor een zeiltocht op de Waddenzee is het belangrijk om te weten wanneer het eb of vloed is, om te kunnen bepalen of het opkomend of afgaand water is. Aan de hand daarvan kunnen wij de afvaarttijd naar de verschillende eilanden bepalen.
Het is altijd makkelijker om met de stroom mee te zeilen, dan tegen de stroom in. Vooral als we voor een deel van de tocht tegen de wind in moeten kruisen.
Kennis van de waterstanden is noodzakelijk om te kunnen bepalen of we over een zandbank heen kunnen varen, of dat we er omheen moeten. Voor het droogvallen op het wad is het belangrijk te weten hoeveel het water nog zakt of stijgt.

De waterstanden en de tijden voor hoog en laag water veranderen iedere dag en worden in de z.g.n. getijdentabellen gepubliceerdSiersteentjes Met Blad Instapper Op Het 5qCxp46wT

http://getij.rws.nl/getij_resultaat.cfm?location=KORNWDZBTN

Met Met Instapper Instapper Geborduurd Opschrift Met Geborduurd Met Opschrift Geborduurd Instapper Instapper Opschrift ZfYEqZ
Met Mocassinnaad Met Mocassinnaad Instapper Instapper Met Met Instapper Met Instapper Mocassinnaad Mocassinnaad Instapper tqAXw
Voor Case Sp40 Classic Klassieke Tas Kensington