Brandy 15 Sparrow Laptoptas 6 Bronco Inch Spikes amp;

De getijden worden veroorzaakt door de aantrekkingskracht die de maan en de zon op het oppervlaktewater van de aarde uitoefent. Hierdoor ontstaat het verschijnsel van eb en vloed.

Voor een zeiltocht op de Waddenzee is het belangrijk om te weten wanneer het eb of vloed is, om te kunnen bepalen of het opkomend of afgaand water is. Aan de hand daarvan kunnen wij de afvaarttijd naar de verschillende eilanden bepalen.
Het is altijd makkelijker om met de stroom mee te zeilen, dan tegen de stroom in. Vooral als we voor een deel van de tocht tegen de wind in moeten kruisen.
Kennis van de waterstanden is noodzakelijk om te kunnen bepalen of we over een zandbank heen kunnen varen, of dat we er omheen moeten. Voor het droogvallen op het wad is het belangrijk te weten hoeveel het water nog zakt of stijgt.

De waterstanden en de tijden voor hoog en laag water veranderen iedere dag en worden in de z.g.n. getijdentabellen gepubliceerdPetite Messine Mendigote 7 X Schoudertas Dames EEzdrq

http://getij.rws.nl/getij_resultaat.cfm?location=KORNWDZBTN

Dames Schoudertas X Petite Mendigote Sebaste 6 qHFS85xtw
Everyday travel Schoudertas Armband Suvelle Schouder Organizer zAFtf
Sparrow Bronco amp; 15 Inch Spikes 6 Brandy Laptoptas